Tahače

Tahače Toyota Tracto

Tahače řady BT Movit a Toyota Tracto nabízejí vysokou bezpečnost a efektivitu horizontální přepravy a vychystávání. Umožňují tažení paletizovaných i nepaletizovaných nákladů, jsou vhodné pro halové i venkovní provozy, včetně výrobních linek, logistických operací na překladištích, letištích, železničních stanicích a v přístavech. Řady BT Movit a Toyota Tracto nabízejí ručně vedené elektrické tahače, elektrické tahače se sedícím nebo stojícím řidičem, rovněž i tahače se spalovacími motory a sedícím řidičem určené pro nejnáročnější aplikace.

Více o tahačích Toyota Tracto a BT Movit…